elektroosmoza

elektroosmoza – postopek izsuševanja hiš BREZ gradbenih posegov